5Vtill5P Affärsplanen som bygger varumärket 360°

Jag tänker att allt du gör och säger varje dag -året runt- bygger företagets varumärke. Och då kan du bara välja mellan att bygga varumärket medvetet eller låta det ske omedvetet. Vad väljer du?

Jag tänker att ett starkt varumärke, är ett företag som har ett så pass gott rykte och anseende på marknaden, att deras kunder är deras bästa säljare. Kunden blir din bästa säljare när du överträffar deras förväntningar.

5P är din verktygslåda

  • Promotion: Kunden ser och hör företagets löfte i marknadsföring och försäljning.
  • Personal: Kunden möter och är i kontakt med företagets personal, kanske fler gånger än i köpet och i leveransen.
  • Plats: Kunden upplever platsen där produkten och tjänsten köps och levereras.
  • Produkt/tjänst: Kunden upplever produktens och tjänstens funktionalitet, kvalitet och design.
  • Pris: Det är kunden som betalar och som tänker något om prissättningen.

5V är roten till ditt varumärke

  • #1V Vision
  • #2V Vad kunderna kan köpa av ditt företag
  • #3V Vem du finns till för
  • #4V Varför de ska välja ditt företag
  • #5V Värderingar, ytterligare ett varför

Vill du lägga din affärsplan som bygger varumärket.

En affärsplan som sitter i kroppen är ingen hyllvärmare

Jag är övertygad om att vi alla helst gör det vi har lust med och vi värjer oss från allt som känns krångligt och tråkigt. Även fast vi inte alltid erkänner det. Att göra en teoretiskt korrekt affärs-, marknadsplan eller varumärkesplattform, blir ofta så omfattande att man tappar lusten och därmed kraften i genomförandet. Den hamnar lätt i bokhyllan och samlar damm istället för att ge dig den kraft och lust du behöver för att utveckla företaget. Det gäller att engagera alla, förenkla och ha roligt. På det viset får man även tag på alla sin kunskap och erfarenhet både från sin vänstra och sin högra hjärnhalva.

Därför har jag utvecklat modellen 5Vtill5P som lägger grunden till all affärsutveckling som bygger varumärket. Affärsplanen som bygger varumärket 360°.

Uppfinn hjulet en gång inte fem

Varför uppfinna affärsidén för varje enskild utvecklingsprocess gång på gång, när de alla har en sak gemensamt. All utveckling startar nämligen med en vilja att nå visionen med motorn: vad är det vi erbjuder, till vem och varför ska de välja vårt företag samt värderingarna . Svaren på dessa frågor är roten och den gemensamma grunden till all affärsutveckling som bygger varumärket. Vill du bygga ett starkt varumärke behöver samtliga utvecklingsprocesser utgå från samma rot, 5V.

Login