Vad är en vision

Min vision är att modellen 5Vtill5P är den vedertagna modellen för affärsplanen som bygger varumärket och bidrar till fred i världen. Varumärket - en global fredsfråga.

En vision är ett utopiskt framtida läge så tydligt formulerat att man kommer veta när man är framme. En vision är inte bara en ledstjärna för verksamheten utan även attraktionskraften. När du hittar en vision som attraherar dig som företagsägare, kan du vara säker på att du även attraherar alla dina medarbetare, kunder, potentiella investerare och omvärlden.

En vision är ett utopiskt, framtida läge som kittlar dina sinnen och drömmar. Den mest magiska present du någonsin skulle kunna ge dig själv som företagare. Den blir också din dagliga ledstjärna och kompass.En vision kan inrymma allt möjligt som beskriver ditt företags situation minst tio år framåt i tiden. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Visionen kan beskrivas utifrån storlek på företaget, omsättning, vinst, antal anställda, antal kontor och länder. Eller utifrån vad kunderna, medarbetarna, samhället och konkurrenterna säger om ditt företag i framtiden. Allt beror på dig och hur du vill paketera din vision så den stämmer med ditt drömtillstånd.

En vision som lockar
Att ha en stark vision som betyder något, inte bara för dig som ägare, utan även för dina medarbetare, kunder och samhället, ökar företagets attraktionsförmåga på många plan. Det blir mycket enklare att locka kunder, medarbetare och samarbetspartners till ditt företag med en tydlig och kittlande vision.

Hitta din vision
Om du vill jobba kreativt med att hitta din vision, kom då ihåg att släppa allt och unna dig att drömma fritt. Begränsa inte dig själv med vad som skulle vara möjligt, just nu är allt möjligt.

Vad är en vision för dig?

Login